درباره ما

ایزوگام دیپلمات دلیجان درسال1386 باهدف تولیدعایقهای رطوبتی از پشم شیشه باظرفیت سالانه 16000 تن وبا شماره602 به ثبت رسید. این شرکت در تولید عایق های رطوبتی بام ومشتقات درایران شروع به فعالیت کرده ودراین راه از متخصصین مجرب درصنعت تولیدایزوگام بهره می گیرد. این شرکت باتوجه به شرایط متنوع آب وهوائی،محصولات متنوعی راتولیدوبه بازار عرضه می کند. به صورتیکه محصولات این شرکت درگرمترین وسردترین نقاط ایران مورداستفاده قرارمی گیرد. همچنین محصولات این شرکت به کشورهای همسایه نظیرافغانستان ،تاجیکستان عراق و... صادر می گردد.

  • لوگو  مشتری
  • لوگو  مشتری
  • لوگو  مشتری
  • لوگو  مشتری

ارتباط با ما